Nghệ An sẽ có thêm một Khu bảo tồn thiên nhiên

32 lượt xem Tin tức

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dữ trữ sinh quyền Miền Tây Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2027, định hướng đến năm 2030. Trong kế hoạch này, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập thêm một Khu bảo tồn thiên nhiên là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Xai Lai Leng thuộc Khu DTSQ Miền Tây Nghệ An.

Theo đó, Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dữ trữ sinh quyền (DTSQ) Miền Tây Nghệ An được ban hành nhằm đảm bảo các mục tiêu bảo vệ và giải quyết các tình trạng suy thoái môi trường di sản thiên nhiên, sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ nghiên cứu, giám sát, đào tạo và giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở Khu DTSQ Miền Tây Nghệ An, góp phần thực hiện trách nhiệm quốc gia trong việc triển khai Chiến lược UNESSCO/MAB 2015 -2025 và kế hoạch hành động LIMA 2016 -2025.

Đỉnh Phuxailaileng mây trắng bao phủ với cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và hùng vỹ.

Các hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học sẽ được thực hiện gồm: Điều tra, đánh giá định kỳ 5 năm (2023-2027) về diễn biến môi trường và các giá trị thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn theo 07 tiêu chí công nhận Khu DTSQ Miền Tây Nghệ An. Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu DTSQ Miền Tây Nghệ An lần 2. Triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường Khu DTSQ phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường tỉnh Nghệ An theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Xai Lai Leng thuộc Khu DTSQ Miền Tây Nghệ An. Nghiên cứu phương án chuyển khu vực có tính đa dạng sinh học cao và đặc sắc từ xã Tam Hợp huyện Tương Dương đến xã Nậm Càn và xã Na Ngoi huyện Kỳ Sơn thành rừng đặc dụng, kết nối với Vườn quốc gia Pù Mát và Khu bồi hoàn sinh thái Bôlykhamxay của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Xây dựng tổng thể các hành lang đa dạng sinh học, kết nối hành lang Vườn quốc gia Pù Mát – đỉnh Pù Xai Lai Leng – Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt với các hành lang liên vùng và liên biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…

Một góc khu rừng đặc dụng săng lẻ ở huyện Tương Dương – thuộc Khu dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, cập nhật thường xuyên thông tin vào cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo và thực hiện phòng chống cháy rừng; tăng cường tuyên truyền về các phương án phòng chống cháy rứng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Nâng cao hiệu quả Chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực hiện Chương trình chi trả theo tín chỉ Các bon rừng. Bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững cây dược liệu; bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa có giá trị khoa học, kinh tế…

Theo Kế hoạch, các chương trình quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học gồm: Hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức, điều hành, năng lực quản lý; bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch thân thiện; phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đình Tiệp – Báo TN&MT

Link nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/nghe-an-se-co-them-mot-khu-bao-ton-thien-nhien-370497.html

Tin cùng chuyên mục: