• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Quyết định 3828 QĐ/UB ngày 17/8/1990 Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội

Quyết định 3828 QĐ/UB ngày 17/8/1990 Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội

Ngày 28/8/1990 Đại hội thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội, bầu ra BCH gồm 17 ủy viên. Đến 27/4/1995 Hội đã có hàng trăm hội viên của 42 chi hội, đại hội lần thứ II bầu BCH gồm 41 ủy viên, giữ nhiệm kỳ bổ sung thành 49 ủy viên trong đó 17 ủy viên thường vụ, gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Đại hội III được tổ chức vào ngày 10/7/2002, bầu 57 ủy viên BCH, có 17 ủy viên thường vụ, gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch. Đại hội IV nhiệm kỳ 2008 – 2018 tổ chức trọng thể vào ngày 28/9/2008 bầu 71 ủy viên, 17 ủy viên thường vụ gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Giữa năm 2010 nhiệm kỳ IV bổ sung thêm 22 ủy viên. Tháng 3/2010 ông Lương Hùng – Ủy viên thường vụ – Phó Chủ tịch Hội được BCH bầu làm Chủ tịch Hội, theo Quyết định 1288-QĐ/UB ngày 22/3/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

Từ khi thành lập đến nay Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội đã có hàng trăm hội viên gồm 65 chi hội cơ sở, đơn vị thành viên có Trung tâm Thông tin – Truyền thông vì môi trường phát triển, 2 Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục: