• Trang chủ
  • Tin tức
  • Lào Cai thành lập Tổ công tác đánh giá, rà soát, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Lào Cai thành lập Tổ công tác đánh giá, rà soát, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nhằm đưa công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đi vào nền nếp, vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác gồm 15 thành viên; Bà Nguyễn Thị Vi Huế – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai là Tổ trưởng và ông Vũ Lân – Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai là Tổ phó. Thành viên là lãnh đạo các cơ quan: Sở KH&ĐT, Sở KH&CN; UBND các huyện: Mường Khương, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai…

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai cũng thành lập Tổ giúp việc gồm 15 thành viên là Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng, chuyên viên các phòng, chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Lào Cai thành lập Tổ rà soát, đánh giá xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả hoạt động của Lò đốt rác tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa; tham mưu đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 – 2025, định hướng đến năm 2030; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát và tham mưu đề xuất theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Tổ trưởng. Kinh phí chi cho hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Tổ công tác, được sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu, cơ sở vât chất của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, Lào Cai đạt tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt đạt 62%. 03 địa phương là thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát duy trì tỷ lệ phân loại bình quân đạt 75-95%.

Tổng khối lượng chất thải rắn của tỉnh Lào Cai trong năm 2023 là 136.856 tấn. Trong đó tại các khu vực đô thị, tỷ lệ thu gom, xử lý được 213,72 tấn/ngày (bình quân đạt xấp xỉ 98,11 % so với lượng chất thải phát sinh tại đô thị). Tại các khu vực nông thôn, tổng khối lượng rác thải được thu gom xử lý 161,23 tấn/ngày (bình quân đạt 87 % so với tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt.
Toàn tỉnh Lào Cai có 49 bãi chôn lấp rác sinh hoạt, trong đó có 08 bãi chôn lấp rác sinh hoạt tập trung quy mô cấp huyện, với công suất tiếp nhận từ 10 -100 tấn/ngày; 41 bãi rác của xã cụm xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới với kinh phí đầu tư 300 triệu/BCL, công suất tiếp nhận từ 3-10 tấn/ngày.

Bích Hợp – Báo TN&MT

Link nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/lao-cai-thanh-lap-to-cong-tac-danh-gia-ra-soat-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-374149.html

Tin cùng chuyên mục: