Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2024: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức cộng đồng

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho thế hệ tương lai. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về chủ đề Ngày Môi trường thế giới cũng như vai trò của truyền thông nhằm thúc đẩy các hoạt động phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

PV: Năm 2024, Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”. Chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam, thưa ông?

Ông Nguyễn Việt Dũng: Việt Nam được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thoái hóa đất và cồn cát di động theo mùa gió. Theo thống kê năm 2021 của Bộ TN&MT, Việt Nam có gần 11.838 nghìn ha chiếm 35.74% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước đang chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa dẫn tới sa mạc hóa. Đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ là 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện nay, thực trạng suy thoái đất, hoang hóa, sa mạc hóa tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và phổ biến.

Việt Nam xác định nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế, theo đó chất lượng đất ảnh hưởng rất lớn đối với sản lượng ngành. Vì vậy, việc phục hồi, nâng cao chất lượng đất luôn là mục tiêu mà Đảng, nhà nước và người dân quan tâm. Việc làm này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh lương thực.

Với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng hướng tới kêu gọi cộng đồng người dân chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực quốc gia.

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”

PV: Việc tổ chức Ngày Môi trường thế giới là cơ hội lan tỏa thông điệp truyền thông tới mọi người cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, đồng thời cũng là dịp để phổ biến chính sách, pháp luật môi trường tới toàn dân. Bộ TN&MT đã có kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Việt Dũng: Hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2964/BTNMT-TTTT ngày 9/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Theo Công văn Bộ đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Cùng với đó, Bộ TN&MT cũng đề nghị các địa phương tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán, sa mạc hoá. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước.

Đặc biệt, Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2024 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung và nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể.

Công viên rừng Phúc Tân hình thành trên bãi tập kết rác

PV: Là cơ quan truyền thông của Bộ TN&MT, xin ông cho biết, vai trò của truyền thông nhằm thúc đẩy hành động phục hồi đất đai, chống hạn hán và sa mạc hoá. Để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của toàn xã hội về Ngày Môi trường thế giới năm 2024, Trung tâm Truyền thông có những hoạt động thiết thực gì để tuyên truyền, thưa ông?

Ông Nguyễn Việt Dũng: Để lan tỏa chủ đề và thông điệp của Ngày Môi trường thế giới năm 2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube.

Cụ thể, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ TN&MT xây dựng công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, các nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu gửi các địa phương để tuyên truyền.

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị truyền thông của Bộ như: Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT, Cổng Thông tin điện tử của Bộ xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024. Đa dạng trên các phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội.

Cùng với đó, Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Thủy (thực hiện) – Báo TN&MT

Link nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-2024-day-manh-truyen-thong-nang-cao-y-thuc-cong-dong-375025.html

Tin cùng chuyên mục: